Giỏ hàng

Các kí hiệu thường dùng khi đọc hướng dẫn đan

Khi chúng ta xem hướng dẫn đan, móc áo, khăn, mũ…(bằng tiếng Anh) thông thường chúng ta sẽ gặp các kí hiệu sử dụng sau:

 • c4f (cable 4 front): trượt hai mũi sang que đan tạm và giữ ở phía trước, đan xuống 2 mũi tiếp, sau đó đan xuống 2 mũi ở que đan tạm này
 • c4b (cable 4 back):trượt hai mũi sang que đan tạm và giữ ở phía sau, đan xuống 2 mũi tiếp, sau đó đan xuống 2 mũi ở que đan tạm này
 • ch: mũi móc đơn
 • inc (increase (ing)): tăng mũi
 • dc: mũi móc kép
 • k (knit): đan xuống
 • k1b: đan xuống từ phía sau của mũi đan
 • kfb: trên cùng 1 mũi đan thực hiện đan xuống ở phía trước, sau đó đan từ phía sau (xem ở đây)
 • k2tog: đan xuống hai mũi cùng lúc
 • k3tog: đan xuống 3 mũi cùng lúc
 • M1 (make one): thêm 1 mũi bằng cách móc sợi len lỏng nằm ngang giữa mũi đan và mũi tiếp theo để thành 1 mũi (xem ở đây)
 • m1p: xem ở đây
 • p (purl): đan lên
 • pfb: xem ở đây
 • p2tog: đan lên 2 mũi cùng lúc
 • p3tog: đan lên 3 mũi cùng lúc
 • skpo: xem ở đây
 • sk2po: xem ở đây
 • s2kpo: trượt hai mũi sang que phải(như kiểu đan 2 mũi xuống cùng lúc, nhưng không đan chỉ chuyển thôi), sau đó đan xuống 1 mũi tiếp theo, sau đó vắt hai mũi chuyển vừa rồi qua mũi vừa đan (như kiểu chiết ấy) cụ thể xem ở đây
 • sl 2, k1 p2sso: xem ở đây
 • sl1: trượt 1 mũi
 • ssk: xem ở đây
 • up1: lấy 1 mũi bằng cách móc sợi len nằm giữa hai mũi đan liền nhau thành 1 mũi sau đó đan từ phía sau của mũi lấy lên này. Giống như M1 ở trên
 • yfwd: xem ở đây
 • yo: xem ở đây
 • yrn: xem ở đây
 • y2rn: xem ở đây
 • 2st-RC: trượt 1 mũi sang que đan tam và giữ ở phía sau, đan xuống mũi tiếp theo, sau đó đan xuống mũi ở que đan tạm
 • 2st-LC:trượt 1 mũi sang que đan tạm và giữ ở phía trước, đan xuống mũi tiếp theo, sau đó đan xuống mũi từ que đan tạm
 • k tbl: đan xuống nhưng xuyên que đan phía sau mũi len

Bài viết này được lấy nguồn từ web danmoc.com.vn

Top